بایگانی برچسب: عکس تاریخی

کتابخانه کرمان

از عکس‌های آرشیو محسن صنعتی که تا پیش از این بر روی اسلاید شیشه‌ای ثبت بود و اخیرا با همت ایشان چاپ شده‌اند. این عکس از عبدالحسین صنعتی‌زاده‌ی جوان مشخص می‌کند سال تاسیس کتابفروشی او، «کتابخانه کرمان»، پاتوق آزادی‌خواهان در‌ کرمان و محل فروش آثاری چون‌ نوشتجات یحیی دولت‌آبادی، هزار و دویست و نود و سه بوده است.

حاکم‌‌ بم: آقا وکیل خان. عکس از اچ ای آرمسترانگ

حاکم‌‌ بم: آقا وکیل خان. عکس از اچ ای آرمسترانگ (یا یکی از همراهان او)، که در طول اقامت چهار روزه‌اش در بم‌ بین شش تا ده‌ فوریه هزار و نهصد و‌ یک گرفته شده است. آرمسترانگ کمک سرپرست اداره تلگراف هند بود و‌ دلیل سفر او و‌ گروهش به بم نیز بررسی مسیر به جهت احداث تلگراف هند از طریق ایران به انگلیس. او در اقامت چند روزه‌اش در بم در برابر چشم‌های کنجکاو و نگران حاکم و جمعیت زیادی از مردم شهر، که برای تماشا جمع شدند، «دوچرخه‌سواری» کرد.
عکس از آرشیو‌ اداره هند

بم، سربازان شهر‌ در برابر درب‌ جنوبی ارگ بم

بم، سربازان شهر‌ در برابر درب‌ جنوبی ارگ بم، عکس از اچ ای آرمسترانگ (یا یکی از اعضای گروه تحت سرپرستی او)، بین شش تا ده فوریه
هزار‌ و نهصد و یک
منبع: آرشیو اداره ‌هند

مشکی چاه، بلوچستان

هول و عیش سرگشتگی.
مشکی چاه، بلوچستان، عکس از وردنبرگ (بررس زمین‌شناس بریتانیایی، هم‌سفر گروهی به رهبری آرمسترانگ جهت بررسی مسیر احداث خط تلگراف هند از طریق ایران به انگلیس)، هزار و نهصد
منبع: آرشیو‌ اداره هند

مادربزرگ، مادر و‌ دختر (جوپار، هزار و‌ سیصد و سی و دو)

مادربزرگ، مادر و‌ دختر (جوپار، هزار و‌ سیصد و سی و دو)، عکس از کتاب «ماهی سفید کور در ایران»، سفرنامه‌ی آنتونی اسمیت عضو هیات دانشجویان آکسفورد در سفر تحقیقاتی تابستانی به کرمان

هزار و‌ نهصد و سی‌ و دو؛ کرمان

هزار و‌ نهصد و سی‌ و دو؛ کرمان
عکس از کتاب «ماهی سفید کور در ایران»، سفرنامه‌ی آنتونی اسمیت عضو هیات دانشجویان آکسفورد در سفر تحقیقاتی تابستانی به کرمان