بایگانی دسته: در وبسایت های دیگر

در دیگر وبسایت‌ها

در این صفحه لینک برخی از نوشته هایم را که اخیرا در وبسایت های دیگر منتشر شده اند برای مراجعه گذاشته‌ام.

در دانشنامه ایرانیکا

http://www.iranicaonline.org/articles/elahi-bijan

در وبسایت عجم

http://ajammc.com/2016/08/15/shahrzad-1953-coup-in-iran/

در وبسایت رادیو زمانه

جویس، پروست و رفتارهای بدن

سیاسی کردن قرون وسطی: درباره «حدیث مرده بر دار کردن»

https://www.radiozamaneh.com/292929

در وبسایت همیاری

http://media.hamyaari.ca/2016/06/23/شش-داستانک-از-مهدی-گنجوی/

در وبسایت طوطی مگ

http://tootimag.com/مطلب/9254/صادق-ممقلی—یا–شرلوک-هلمس-ایران

http://www.tootimag.com/مطلب/2076/

در وبسایت یدالله رویایی

http://royai.malakut.ws/archives/2016/02/post_344.html

در وبسایت بنیاد هوشنگ گلشیری

http://www.golshirifoundation.com/other%27s%20point%20of%20view3.htm

در وبسایت ایبنا (خانه کتاب ایران)

http://www.ibna.ir/fa/doc/note/277606/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

http:/http://www.ibna.ir/fa/doc/book/273623/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86

در وبسایت دچار

http://2char.ir/1990/در-کارِ-تغییرِ-سنتِ-سوگواری.html

http://2char.ir/2047/ساعت-گیج-شدن-بدن.html

در وبسایت سینه چشم

http://cine-eye.org/مطالعات-فیلم/باغ-سنگی-و-پرسش%E2%80%8Cهایش/

http://cine-eye.org/مستند/فرو-رفتن-در-قنات،-بیرون-آمدن-از-مترو-در/

در وبسایت شهروند

http://www.shahrvand.com/archives/75937

http://shahrvand.com/archives/81754

http://www.shahrvand.com/archives/70420

در وبسایت رندان

http://rendaan.blogspot.ca/2015/04/mark-strand_1.html

در وبسایت بیژن الهی

Critiques & Translations of Elahi

در وبسایت مانیها

http://maniha.com/?p=2724#more-2724

در وبسایت ناممکن

http://naamomken.org/1679

http://naamomken.org/1831

در  وبسایت شهرگان

http://shahrgon.com/fa/2015/03/27/چند-قطعه-از-مهدی-گنجوی/

در وبسایت خوانش

http://www.khanesh.ir/ghiyab.htm

http://www.khanesh.ir/NO%2010.htm

در وبسایت آن دیگری

http://www.andigari.com/شهر-کرمان/3-شعر-از-مهدی-گنجوی

http://www.andigari.com/شهر-کرمان/2-شعر-از-مهدی-گنجوی