بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2019

سیل اکتبر هزار و‌ نهصد و سی و دو/ مهر‌ هزار و سیصد‌ و یازده

عکس از دکتر چاریس پیگوت از میسیونر/پزشکان مستقر در بیمارستان بریتانیایی‌ها در کرمان؛ سیل اکتبر هزار و‌ نهصد و سی و دو/ مهر‌ هزار و سیصد‌ و یازده
عکس را در آرشیو گاه‌نامه‌های جامعه مسیونری‌ کلیسا یافتم

هنری ساوج لندور (۲)

از جمله عکس‌های لندور از کرمان آغاز سده بیستم عکس‌‌های او از قلعه دختر (بنای سه هزار ساله و از معابد آناهیتا) است؛ که همان‌طور که در عکس اول می‌بینید تا هزار و نهصد و یک هم بقایای اتاق‌های متعددی (به روایتی حمام، به روایت دیگر زندان) رو‌به‌رویش باقی مانده بود و هم یک دیوار دژ مانند نسبتا سالم دور قله‌ی تپه‌اش (احتمالا محصول بازسازی‌های عصر سلجوقی). لندور هم‌چنین توضیح می‌دهد که بین قلعه دختر و قلعه اردشیر (عکس دوم) پر بوده از کوزه‌های شکسته‌ی منقش.

آرشیو امیر بهزادی (۲)

از دیگر منابع تصویری کرمان اواخر قاجار عکس‌های آرشیو امیر بهزادی (عکس‌هایی مرتبط با منطقه بم) است که تحت پروژه «آرشیوهای در معرض خطر» توسط کتابخانه بریتانیا دیجیتال شده‌اند؛ این مجموعه بین هزار و هشتصد و هشتاد تا آخر دوره پهلوی اول تاریخ‌گذاری شده‌اند و هیچ‌کدام از عکس‌ها نیز شناسایی نشده است. یکی از عکس‌ها را ببینید و‌ برای دیدن جزییات آن پایین بروید.

آرشیو امیر بهزادی (۱)

از آرشیو امیر بهزادی (عکس‌هایی مرتبط با منطقه بم) که تحت پروژه «آرشیوهای در معرض خطر» توسط کتابخانه بریتانیا دیجیتال شده‌اند؛ این مجموعه بین هزار و هشتصد و هشتاد تا آخر دوره پهلوی اول تاریخ‌گذاری شده‌ و هیچ‌کدام از عکس‌ها نیز شناسایی نشده است. برای دیدن جزییات پایین بروید

مارکوپولو در کرمان

مارکوپولو زیر‌ نگاه مردانی با عمامه سفید از دروازه‌های‌ گلی شهری در کرمان وارد آن شهر‌ شده است; در بیرون دروازه مردی در حال بار گذاشتن بر یک گاو است. نسخه مربوط به‌‌ حدود سال هزار و‌ چهارصد میلادی ست. مینیاتور اثر‌ یوهانس و مدرسه اوست. توضیح و تصویر هر دو از:
Bodleian Libraries; University of Oxford

کلیسای سنت اندرو، کرمان

کلیسای سنت اندرو، که توسط مبشران مسیحی در کرمان ساخته شده بود و حالا تخریب شده است.
عکس تاریخ‌گذاری دقیق نشده، بین هزار و‌ نهصد شش تا هزار و‌ نهصد سی و هشت گرفته شده.‌ عکس را در آرشیو عکس‌های جامعه میسیونری کلیسا در دانشگاه کمبریج پیدا کردم.

کوپن نان در کرمان

کوپن برای «نان» در کرمان ۱۸۹۶؛ در دوره حکمرانی عبدالحسین میرزا فرمانفرما
تصویر از‌ چاپ هزار و هشتصد و نود و هشت از کتاب الا سایکس «سفر در ایران، دوپا یک سوی زین». در چاپ‌های بعدی دیگر این عکس را در کتابش نگنجانده