بایگانی ماهیانه: جولای 2017

شعری از النا پنگا (شاعر معاصر یونانی)

شعری از النا پنگا (شاعر یونانی)
از ترجمه انگلیسی کارن ون دیک
————-
درخت‌های گیلاس در حیاط همسایه سال‌هاست میوه نداده‌اند. چهار مرد در حال حمل چوب وارد می‌شوند. همراه با باران به حیاط همسایه وارد می‌شوند. آمده‌ا‌ند درخت‌ها را تنبیه کنند و اگر شکوفه ندادند قطع کنند. من نگاه می‌کنم وقتی مردها درخت‌ها را می‌زنند. من نگاه می‌کنم وقتی باران به مردها می‌زند.

Karen Van Dyck/ Austerity Measures, an anthology of contemporary Greek poetry