عضویت

برای عضویت در این کلوب باید همراه با چیزی که بیشتر از همه از دست دادنش برایتان سخت است به خانه بروید. بعد آن چیز فرضی را بگیرید و قطعه قطعه کنید. دفن کنید. بعد یاد این بیفتید که زمانی خوابی دیده اید که در آن، این چیز، زن یا مادر زن شما بوده است و شما همیشه به اشتیاق مادر به سوی دختر می رفتید و دختر همیشه توجهش به پیرمردی بود که انگار می خواست زیبایی دختر را در هر دیدار با تمام وجود در خاک فرو کند.
بعد همه چیز آن طور که نباید پیش رفت. مادر مرد و دختر هم در آغوش پیرمرد رفته بود. شما مانده بودید که چه کنید. اشتیاق هولناک شما دلش می خواهد دختر را زود پیر کند. او دنبال چیزی در دختر است که همیشه فرداست.
درست این لحظه است که شما از عضویت خودتان در این کلوب مطلع می شوید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *