بایگانی ماهیانه: مارس 2015

ورود

ویلیام کارلوس ویلیامز
ترجمه: مهدی گنجوی
——
با این حال مردی وارد می شود به گونه ای
خودش را می یابد به باز کردن قلاب های
لباس زن
در اتاق خوابی غریب.
احساس می کند پاییز
برگ های کتانی و ابریشمی خود را می ریزد
کنار مچ پای زن.
بدنٍ زرق و برق های ارزان ظاهر می شود
در خود پیچان
مانند بادی زمستانی…!

Painting: The Glow of the City, 1929, Martin Lewis1967-158