بایگانی برچسب: وزوویوس

هنر و تصادف محض

فرق هنر با تصادف محض چیست؟
این عکس از یکی از castهای واقعه پمپی گرفته شده است. یک سگ که با فرمی خاص به مجسمه تبدیل شده است. این فرم محصول حادثه ناگهانی فوران آتش فشان وزوویوس در سال ۷۴ بعد از میلاد رخ داده است. با مرگ سگ در روز و محل حادثه، استخوان های او فرم را نگه داشته اند.
حدس می زنند که سگ قلاده اش در بند بوده.
شگفت زده شدن در برابر این اثر یادآور آن ایده هنر مدرن است که هنر محصول انتخاب است و نه خلق.
Photo by Idee

702425772_84902