بایگانی برچسب: مصاحبه، عبدالحسین صنعتی‌زاده، رضا شمسی، فردای کرمان

تصحیحات مصاحبه با فردای کرمان

تصحیحات مصاحبه با فردای کرمان، شماره ۲۸، سه شنبه ۱۵ دی

در مصاحبه با رضا شمسی عزیز از طرف هفته نامه فردای کرمان دو سه مطلب با اشتباه یا سوءتفاهم منعکس شده است که در این‌جا صحیح آن‌ها را می‌آورم. باز هم از این نشریه و رضا شمسی عزیز بابت این مصاحبه تشکر می‌کنم.

اول: اسم کتابی از عبدالحسین صنعتی‌زاده که با نشر نون به توافق رسیده بودم “رستم در قرن بیست و دوم” بود و در ادامه این نشر پانزده صفحه اول این کتاب را در مجموعه باغ فتح آباد منتشر کرد. بنا به صحبتی که با آقای کرمانی‌نژاد، گردآورنده مجموعه باغ فتح آباد داشتم، ایشان به هیچ وجه از توافق پیشین من با مدیریت آن نشر مطلع نبوده‌اند. در مصاحبه به اشتباه نام کتاب، روزگاری که گذشت، ذکر شده است.

دوم: از فوت آقای صنعتی زاده پنجاه سال نمی گذرد. بلکه بیش از سی سال پس از فوت ایشان، قانون کپی‌رایت از سی سال به پنجاه سال تغییر کرده است و در نتیجه قانون فعلی درباره وضعیت حقوقی آثار ایشان مبهم است. یک نظر حقوقی صائب بر آن است که چون اثر ایشان بعد از سی سال آزاد شده بود با تغییر قانون به پنجاه سال دوباره به انحصار وراث او بر نمی گردد.

فارغ از این بحث حقوقی که تنها برای این صورت گرفته که نشان دهد این‌جانب مدعی انحصار در حق انتشار آثار ایشان نیستم، همان طور که در مصاحبه اشاره رفت من برای انتشار  خارج از کشورِ “رستم در قرن بیست و دوم” و “مجمع دیوانگان” با هماهنگی کامل و  رضایت مهدخت و محسن صنعتی عمل می‌کنم.

سوم: کتاب رستم در قرن بیست و دوم در سال ۱۳۱۳ یعنی چند سال پیش از شروع جنگ جهانی دوم منتشر شده است. در مصاحبه جوری منعکس شده است که به ذهن متبادر می کند هم‌زمان با جنگ جهانی بوده است.

چهارم: جلد دوم مجمع دیوانگان در کتاب‌خانه ملی موجود نیست. در مصاحبه به جای کتاب‌خانه ملی،‌کتاب‌خانه مجلس قید شده است. 702228208_12150990477361250616