بایگانی برچسب: لاله زار، میل، نیرو

خیابان لاله زارِ تهران پیش و پس از انقلاب:

خیابانی که زمانی پاسخ گوی “میل” بود، امروز پاسخ گوی نیاز به “نیرو” ست. زمانی مرکز سینماها و تئاترها بود و امروز مرکز فروش لوازم الکتریکی. به این معنا “وات” جای “غریزه” را در این خیابان گرفت.

IMG_7126 IMG_7130