بایگانی برچسب: تبلیغات

فونت ایدئولوژی

این تبلیغ رایج در متروی تورنتو، فارغ از محتوای خاص آن ـ که در زمینه کودکان خیابان است ـ، برای من نمایانگر فرم بصری ایدئولوژی ست. ایدئولوژی یک پرسش است که پاسخ آن آنقدر طولانی و ریز است که ترجیح می دهیم نتیجه نهایی را بخوانیم و بپذیریم. نتیجه گیری در ایدئولوژی، نه فقط در سوال موجود است، که با فونت بزرگتری از استدلال نوشته می شود.

IMAG2267