بایگانی برچسب: تاریخ کرمان

آرشیو امیر بهزادی (۲)

از دیگر منابع تصویری کرمان اواخر قاجار عکس‌های آرشیو امیر بهزادی (عکس‌هایی مرتبط با منطقه بم) است که تحت پروژه «آرشیوهای در معرض خطر» توسط کتابخانه بریتانیا دیجیتال شده‌اند؛ این مجموعه بین هزار و هشتصد و هشتاد تا آخر دوره پهلوی اول تاریخ‌گذاری شده‌اند و هیچ‌کدام از عکس‌ها نیز شناسایی نشده است. یکی از عکس‌ها را ببینید و‌ برای دیدن جزییات آن پایین بروید.

پزشکان/مبشران همراه با بیماران؛ بیمارستان بریتانیایی‌ها در کرمان

پزشکان/مبشران همراه با بیماران؛ بیمارستان بریتانیایی‌ها در کرمان.
عکس تاریخ‌گذاری دقیق نشده است، بین هزار و‌ نهصد شش تا هزار و‌ نهصد سی و هشت گرفته شده.‌ عکس را در آرشیو عکس‌های جامعه میسیونری کلیسا در دانشگاه کمبریج پیدا کردم.

اعضای کلیسای رفسنجان

فردی با نام مهموم آقا (؟) همراه با اعضای کلیسای رفسنجان.
عکس تاریخ‌گذاری دقیق نشده است، بین هزار و‌ نهصد شش تا هزار و‌ نهصد سی و هشت گرفته شده.‌ عکس را در آرشیو عکس‌های جامعه میسیونری کلیسا در دانشگاه کمبریج پیدا کردم.

رو‌به‌روی کنسولگری بریتانیا در کرمان

رو‌به‌روی کنسولگری بریتانیا در کرمان؛ بنا به کتاب انتونی وین خانمی که در درشکه نشسته evlyn اولین (همسر پرسی سایکس) در دوران بارداری است؛ پس عکس باید حدود هزار و نهصد و دو گرفته شده باشد (منبع عکس آشیو سرپرسی سایکس، موزه بریتانیا).

گروه موسیقی، آغاز قرن بیستم، ایالت کرمان و مکریان

گروه موسیقی وزیر‌ وقت کرمان: میرزا عبدالرحیم خان موقرالملک. عکس بین هشت تا یازده مارچ هزار‌ و نهصد و یک در دیدار گروه آرمسترانگ (گروه بررسی مسیر احداث‌ تلگراف هند) با وزیر‌ کرمان و‌ ملازمانش در پهره (ایرانشهر) گرفته شده است. بنا به راپرت مکتوب آرمسترانگ، این گروه سرود ملی بریتانیا را (هرچند تا حدی ناشیانه) برایش نواختند و او اجازه خواست به احترام این سرود بایستد. موقرالملک دستور داد جمله‌ی ملازمانش نیز تا آرمسترانگ ایستاده، ننشینند. منبع عکس: آرشیو اداره هند.