بایگانی برچسب: آرشیو امیر بهزادی

آرشیو امیر بهزادی (۲)

از دیگر منابع تصویری کرمان اواخر قاجار عکس‌های آرشیو امیر بهزادی (عکس‌هایی مرتبط با منطقه بم) است که تحت پروژه «آرشیوهای در معرض خطر» توسط کتابخانه بریتانیا دیجیتال شده‌اند؛ این مجموعه بین هزار و هشتصد و هشتاد تا آخر دوره پهلوی اول تاریخ‌گذاری شده‌اند و هیچ‌کدام از عکس‌ها نیز شناسایی نشده است. یکی از عکس‌ها را ببینید و‌ برای دیدن جزییات آن پایین بروید.

آرشیو امیر بهزادی (۱)

از آرشیو امیر بهزادی (عکس‌هایی مرتبط با منطقه بم) که تحت پروژه «آرشیوهای در معرض خطر» توسط کتابخانه بریتانیا دیجیتال شده‌اند؛ این مجموعه بین هزار و هشتصد و هشتاد تا آخر دوره پهلوی اول تاریخ‌گذاری شده‌ و هیچ‌کدام از عکس‌ها نیز شناسایی نشده است. برای دیدن جزییات پایین بروید