عوض کردن پوشک

گری اسنایدر
ت. مهدی گنجوی
________________________________
چه قیافه‌ش باهوشه!
به پشته
با یک دست هر دو پاش را گرفتم
نگاهش این طرف و اون طرف
روی یک پوستر گنده جرونیمو‌‌ئه
که توش تفنگ لوله بلند چندتیر کنار زانوشه

بازش میکنم، تمیزش، اصلا اهمیت نمی‌ده
من هم.
پاها و زانوی بچه‌گونه‌ش
انگشتای پاش مثل نخودای کوچیک
چین و چروکای کوچیک، خوردنی،
چشماش روشن، گوشاش براق
سینه‌ش ورم کرده، هوا می‌کشه تو،

مشکلی نیست، رفیق،
تو و من و جرونیمو
مَردیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *