بایگانی ماهیانه: جولای 2017

شعری از النا پنگا (شاعر معاصر یونانی)

شعری از النا پنگا (شاعر یونانی)
از ترجمه انگلیسی کارن ون دیک
————-
درخت‌های گیلاس در حیاط همسایه سال‌هاست میوه نداده‌اند. چهار مرد در حال حمل چوب وارد می‌شوند. همراه با باران به حیاط همسایه وارد می‌شوند. آمده‌ا‌ند درخت‌ها را تنبیه کنند و اگر شکوفه ندادند قطع کنند. من نگاه می‌کنم وقتی مردها درخت‌ها را می‌زنند. من نگاه می‌کنم وقتی باران به مردها می‌زند.

Karen Van Dyck/ Austerity Measures, an anthology of contemporary Greek poetry

املاکی‌ها

زن و شوهر جوان پیش مشاور املاکی‌ها رفتند. املاکی‌ها با خنده آنها را به اتاقشان دعوت کردند و گفتند که گوش و چشم یکدیگرند. بعد زن و شوهر را تبدیل به یک عدد کردند و در ماشین حسابشان نگه داشتند. هر روز که سر کار می‌آمدند آن عدد را با عددی که ته جیبشان کم بود جمع و تفریق می‌کردند. یکی از املاکی‌ها بچه‌دار شد و اسم بچه‌اش را گذاشت: «سند مالکیت» و در فیس بوک خود نوشت: «من سند مالکیت خودم را در نقد ده کوره‌ای که از آن فرار کردم ختنه نمی‌کنم». املاکی دیگر هم پیکی شراب زد و پیش خود گفت: «نمی‌دانم برای جذب اعتماد باید نوشت پدرم قهرمان جنگی ست یا نوشت زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است»؟! شبِ خرید خانه هر دو به دفتر کارشان رفتند، پنجره اتاقشان را باز کردند، ماتحتشان را بیرون گذاشتند و یکی روی شجره‌نامه آن دیگری و دیگری روی دودمان این یکی رید. زن و شوهر توی ماشین حساب ایجنت‌ها دو صفرِ چشمک زن شده بودند؛ مثل دو چشم گریان.

bf4fd2c7985c6f66b1e40ff455e980b5